Ψυχρή επικεφαλίδα μίας θέσης
Ψυχρός τίτλος πολλαπλών σταθμών
Εργασία Τόρνου Τόρνου
Επεξεργασία θερμής σφυρηλάτησης
Κυλώντας νήμα χεριών
Επεξεργασία γεώτρησης
Επεξεργασία κάμψης
Αυτόματη κύλιση νημάτων